Stel doelen.

Tot tip 7 gekomen? Klasse, dan is het nu zaak om de boel de juiste richting op te sturen. Tijd om de plannen die in je hoofd te zitten op papier te zetten. Wat je bedrijf uniek maakt en hoe je die eigenschappen gaat gebruiken om te groeien. Stel doelen en deel je plannen met je team. Scherp ze aan. Besteed de meeste tijd aan de activiteit die het verschil gaat maken.

Maak je plannen concreet door het stellen van doelen. Maak ze SMART:

  • Specifiek – Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar – Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel – Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
  • Realistisch – Is het doel haalbaar?
  • Tijdgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Zorg dat je niet teveel hooi op je vork neemt. Overeet je niet. Kies ieder kwartaal voor een centraal doel dat je met je bedrijf gaat realiseren. Zorg dat dit doel ook echt wordt gehaald. Meet de voortgang, stuur bij en behaal je doel. Doe dat een jaar lang en je zult zien dat er dan een ander werkend bedrijf staat.

Blijf niet hangen in plannenmakerij. Stel doelen en kom in beweging.

Pas op. Begin niet aan verbeteringen die niet meetbaar zijn. Die verbeteringen zijn of niet SMART gedefinieerd of je hebt niet de mogelijkheden in huis om het effect te meten. In beide gevallen moet je eerst een stap terugzetten. Maak de doelen meetbaar en zorg voor software die de effecten in kaart brengt, zoals een online dashboard.

Zonder de juiste informatie weet je niet waar je staat en zijn de mogelijkheden om te leren en bij te sturen beperkt. Zorg daarom dat je eerste verbeteractie is gericht op het krijgen van grip op je bedrijfsprocessen en verbeteracties. Er is online tooling genoeg beschikbaar. Direct een mooie opstap naar het laten groeien van je bedrijf met online.